Cukurova University,Department of Textile Engineering, Main Branch of Textile Technology

Publications

A. Publications in SCI and SCI Expanded Indexed Journals (10)

A1. Telli, A. 2021. The Comparison of the Edge Detection Methods in the Determination of Yarn Hairiness through Image Processing. Tekstil ve Konfeksiyon, 31(2), 91-98

A2. Telli, A. 2020. The Relationship Between Subjective Pilling Evaluation Results and Detecting Pills and Textural Features in Knitted Fabrics. Fibers and Polymers, 21(8), 1841-1848.

A3Telli, A. 2019, An Image Processing Research Consistent with Standard Photographs to Determine Pilling Grade of Woven Fabrics, Tekstil ve Konfeksiyon, 29: 3, 268-276.

A4. Ozkan, I. and Telli, A., 2019, The Effects of Metal Type, Number of Layers, and Hybrid Yarn Placement on the Absorption and Reflection Properties in Electromagnetic Shielding of Woven Fabrics, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 14, 1-13.

A5Telli, A. and Babaarslan, O., 2017, Usage of Recycled Cotton and Polyester Fibers for Sustainable Staple Yarn Technology, Tekstil ve Konfeksiyon, 27: 3, 224-233.

A6Telli, A. and Babaarslan, O., 2017, The Effect of Recycled Fibers on the Washing Performance of Denim Fabrics, The Journal of The Textile Institute, 108:5, 812-820.

A7Telli, A. and Babaarslan, O., 2016, Commercialized Denim Fabric Production With Post-Industrial And Post-Consumer Wastes, Tekstil ve Konfeksiyon, 26: 2, 213-220.

A8. Telli, A. and Ozdil N., 2015, Effect of Recycled PET Fibers on the Performance Properties of Knitted Fabrics, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 10:2, 47-60.

A9. Telli, A., 2014, Utilization of Waste Yarns in Hair Interlining Industry, Journal of Natural Fibers, 11: 4, 352-364.

A10Telli, A. and Ozdil, N. , 2013, Properties Of The Yarns Produced From r-PET Fibers And Their Blends, Tekstil ve Konfeksiyon, 23: 1, 3-10.


B. Publications in TR Dizin Indexed Journals (8)

B1. Telli, A. Örme Kumaş Gözenekliliği ile Hava Geçirgenliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 36(1), 1-10.

B2. Telli, A. ve Özkan, İ., 2020, Metal İçerikli Hibrid İplik Üretiminde Eş Karıştırma Yönteminin Kullanımı, DEUFMD Fen ve Mühendislik Dergisi, 22(64), 1-9.

B3. Babaarslan, O., Telli, A. ve Gören, A.G., 2019, FDY ile POY, CDPET ve Mikro POY Polyester Filamentlerin Farklı Tekstüre Şartlarında Birleştirilmesiyle Elde Edilen İpliklerin Özellikleri ve Örme Kumaştaki Görsel Etkileri, DEUFMD Fen ve Mühendislik Dergisi, 21(62), 409-418.

B4. Telli, A. ve Özkan, İ., 2018, Görüntü İşleme Teknikleri ile Örme Kumaşlardaki Boncuklanma Direncinin Objektif Ölçümü, Tekstil ve Mühendis, 25: 112, 313-318.

B5. Kebabcı, M., Babaarslan, O., Özkan S.H., and Telli, A., 2015, The Effect of Drawing Ratio and Cross-Sectional Shapes on the Properties of Polypropylene CF and BCF Yarns, Tekstil ve Mühendis, 22: 100, 47-53.

B6. Babaarslan, O., Telli, A. ve Karaduman, S., 2015, Mikrofilament İplik Yapılarının Denim Kumaş Performans Özellikleri Üzerine Etkisi, Tekstil ve Mühendis, 22: 99, 7-14.

B7. Babaarslan, O. ve Telli, A., 2013, Şönil İpliklerin Denim Kumaş Üretiminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Çalışma, Tekstil ve Mühendis, 20: 92, 1-10.

B8Telli, A., Ozdil N. and Babaarslan, O., 2012, PET Şişe Atıklarının Tekstil Endüstrisinde Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilirliğe Katkısı, Tekstil ve Mühendis, 19: 86, 49-55.


C. International Books (1)

C1Telli, A. “Soilless Cotton & Non-Petroleum Polyester- Potential Opportunities For Sustainability in Textiles", Ağustos 2019, Ekin Basım Yayın Dağıtım, ISBN: 978-605-327-928-0. 

D. Chapters in International Books (2)

D1Telli, A. “The Usage of Image Processing Techniques on the Determination of Pilling Grades”, pp:131-155, 171p., Editor: Wallace G. Tarrant, October 2020, Nova Science, ISBN: 978-1-53618-770-0

D2Taş, M. and Telli, A. “The Use of Nanomaterials in Functional Textiles”, pp:43-71, 171p., Editor: Wallace G. Tarrant, October 2020, Nova Science, ISBN: 978-1-53618-770-0 

E. National Books (1)

E1. Telli, A. “Akademik Dergiler Işığında Türk Üniversiteleri ve Akademisinin Dünyadaki Konumu", Ocak 2021, Ekin Basım Yayın Dağıtım, ISBN: 978-625-766-704-3


F. Chapters in National Books (2)

F1. Babaarslan, O., Telli, A. Ve Yılmaz, R., “Taşıt Teknik Tekstilleri (Mobiltech)”, ss:66-72, 114s., Editör: Ulcay, Y. Ve Teke, Ş., Ocak 2014, Uludağ İhracatçı Birlikleri-Butekom, ISBN: 978-605-85527-0-8. 


G. Publications in Other International Journals (1)

G1. Telli, A., Daşan, Y., Babaarslan, O., and Karaduman, S., 2017, Usage of Core and Dual-Core Yarns Containing Tungsten for Electromagnetic Shielding, Advance Research in Textile Engineering, 2: 1, 1-7.

H. Publications in Other National Journals (1)

H1. Babaarslan, O. Ve Telli, A., 2014, Techtextil 2013’ün ardından..., Tekstil Teknik, 30: 349, 122-127.

I. International Conference Proceedings (11) 

I1. Telli A., " Örme Kumaşların Aşınma Dayanımının Görüntü İşleme Teknikleri İle İncelenmesi", VII. International Fiber and Polymer Research Symposium, 25-26 September 2020, pp. 695-701 (Oral Presentations)

I2. Telli A., "Boncuklanma Görüntülerinin İşlenmesinde Farklı Filtrelerin Kullanımı", The International Conference of Materials and Engineering Technologies (TICMET’19), 10-12 October 2019, pp. 695-701 (Oral Presentations)

I3. Telli A., " An Investigation on the Hairiness Properties of Core-Spun Yarns Containing Recycled PET Filament", 2. International Mediterranean Symposium, 23-25 May 2019, pp.198-206 (Oral Presentations)

I4. Telli A., “The Reliability of Subjective Assessment in The Determination of Pilling Resistance of Knitted Fabrics”, 4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), 25-27 Apr 2019, pp.420-422 (Oral Presentations)

I5. Telli A., “The Relationship between Yarn Properties and Pilling Resistance in Knitted Fabrics”, 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS 2019), 19-21 Apr 2019, pp.238-240 (Oral Presentations)

I6. Özkan İ., Telli A., “Effect of Segmentation of the Frequency Range on the Evaluation of Electromagnetic Shielding Effectiveness”, International Congress of Innovative Textiles, 17-18 Apr 2019, pp.312-315 (Oral Presentations)

I7. Telli A., Yılmaz R., “The Production of Core Yarns through Filaments Recycled from PET Wastes”, 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), 24-26 Oct 2018, pp.457-460 (Oral Presentations)

I8. Telli A., Özkan İ., “The Objective Evaluation Of Pilling Tendency Of Knitted Fabrics Through Digital Image Processing”, 7th International Technical Textiles Congress, 10-12 Oct 2018, pp.309-312 (Poster Presentations)

I9. Telli A., Babaarslan, O., Erbil Y., Quality Features of Denim Fabrics Produced from Sustainable Fibers, CIRAT-6 The Sixth International Conference of Applied Research on Textile, 13-15 Nov 2014, 488-493 (Oral Presentations)

I10. Babaarslan, O., Telli A., Erbil Y., Toksöz M., Quality Properties of Denim Yarns Produced from Sustainable Fibers, XIV. AUTEX World Textile Conference 2014, 26-28 May 2014, 53-54 (Oral Presentations)

I11Telli A. and Özdil N., Lint Generation of the Yarns Produced Recycled PET Fibers, International Congress of Innovative Textiles- ICONTEX, 20-22 October 2011, 32-35 (Poster Presentations)


R&D Project Brokerage Events (9)

I12. Babaarslan, O., Telli A., 2015, Geri Dönüşüm Liflere Birincil Hammadde Vasfı Kazandırılması,  UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası VII. AR-GE Proje Pazarı, 27-29 Mayıs 2015, 261-262 (Poster Bildiri)

I13. Babaarslan, O., Telli A. Ve Daşan, Y., 2015, İletken Malzemelerin Tekstil Materyalleri ile Entegresyonu ve Çok Fonksiyonlu Ürünler Geliştirilmesi,  UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası VII. AR-GE Proje Pazarı, 27-29 Mayıs 2015, 195- 196 (Poster Bildiri)

I14. Babaarslan, O., Telli, A. 2014, Grafen Entegreli Koruyucu Fonksiyonel Tekstil Yüzeylerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası VI. AR-GE Proje Pazarı, 03-04 Nisan 2014, 149-149 (Poster Bildiri)

I15.  Babaarslan, O., Yılmaz, R., Telli, A. 2013, Motorlu Araçlar İçin Yeni Nesil Isıtmalı/Soğutmalı Koltuk Geliştirilmesi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası V. AR-GE Proje Pazarı, 04-05 Nisan 2013, 31-32 (Poster Bildiri)

I16.  Babaarslan, O. Ve Telli, A. 2013, PET Şişe Atıklarından Elde Edilen Çevreci r-PET Liflerinin Otomotiv Tekstillerinde Kullanımı, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası V. AR-GE Proje Pazarı, 04-05 Nisan 2013, 41-42 (Poster Bildiri)

I17.  Babaarslan, O., Telli, A. Ve Kebabcı, M., 2013, Çevreye Duyarlı ve Ekonomik Yöntemlerle Ses Absorbe Edici Yüzeyler Geliştirilmesi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası V. AR-GE Proje Pazarı, 04-05 Nisan 2013, 25-26 (Poster Bildiri)

I18.  Babaarslan, O., Kebabcı, M. Ve Telli, A., 2013, Geri Dönüşüm Polyester (r-PET) Liflerinin Lotus Etkili (Kendi Kendini Temizleyen) Yüzey Üretiminde Kullanımı ile Fonksiyonel Tekstillerin Geliştirilmesi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası V. AR-GE Proje Pazarı, 04-05 Nisan 2013, 406-407 (Poster Bildiri)

I19.  Babaarslan, O. Ve Telli, A., 2012, PET Şişeden Geri Dönüşüm Elyaf (r-PET) Özelliklerinin Geliştirilmesi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası IV. AR-GE Proje Pazarı, 02-03 Şubat 2012, 469-470 (Poster Bildiri)

I20.  Babaarslan, O. Ve Telli, A., 2012, Arı Sokmalarına Karşı Koruyucu Tıbbi Tekstil Ürünlerinin Geliştirilmesi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası IV. AR-GE Proje Pazarı, 02-03 Şubat 2012, 121-122 (Poster Bildiri)


J. National Conference Proceedings (1) 

J1. Telli A., " Tekstil ve Hazır Giyim Ham Maddelerinin Çevresel Etkilerini Puanlama Aracı “HIGG MSI” İndeksinin İncelenmesi", UÇTEK 2019 Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi, 26-27 Eylül 2019, pp. 472-480 (Sözlü Bildiri)